Satta Matka Win

SATTA MATKA WEEKLY JODI AND PANNA | SATTA MATKA WEEKLY JODI | SATTA MATKA WEEKLY PANNA SATTA MATKA WEEKLY CHALLENGE

Satta Matka Weekly Chart Guessing

Satta Matka Weekly Chart Guessing - Top Live Matka guessing, Satta Matka Weekly Chart Guessing SattaMatka sure Matka numbers, Satta Matka Weekly Chart Guessing Jodi, Matka Satta, Satta Matta Matka, Satta Satta Matka Weekly Chart Guessing , Satta Batta, Satta M, Satta Matka tricks & Matka tips today. Satta Matka Weekly Chart Guessing, fix Matka game.

Satta Matka Jodi & Panna Chart

Jodi
06/02/2023 to 12/02/2023
91 93 96 99
73 74 78 77
08 00 06 04
49 44 42 48
28 23 29 20
62 60 63 69

1 => 777-579-588-678
2 => 499-679-778-688
3 => 337-166-148-256
4 => 400-130-112-220
5 => 447-555-159-339
6 => 556-466-457-277
7 => 368-566-557-449
8 => 666-567-990-189
9 => 469-568-667-559
0 => 190-235-280-244
कल्याण
सोम 1 588 2 589 7 133 8 134
12 21 78 87
मंगल 0 488 1 678 6 790 9 ✓ 289
01 10 69 96
बुध 4 770 5 ✓ 500 8 189 9 568
45 54 89 98
गुरु 1 678 2 255 4 220 7 340
12 21 47 74
शुक्र 3 689 7 188 8 279 9 360
37 73 89 98
शनि 1 489 2 444 8 224 9 388
12 21 89 98
मैन बाजार
सोम 1 137 7 ✓ 890 8 558 9 450
17 71 89 98
मंगल 3 148 4 112 5 249 9 ✓ 559
34 43 59 95
बुध 4 130 7 458 8 170 9 360
47 74 89 98
गुरु 0 578 1 155 7 115 8 279
01 10 78 87
शुक्र 1 678 5 159 8 116 9 180
15 51 89 98
SATTAMATKA.WIN
ALL RIGHTS RESERVED (2012-2022)
CONTACT ADMIN
***

Satta Matka

Satta

Sattamatka

Matka

Indian Matka

Fastest Matka Results

Kalyan Main Matka

Kalyan Matka

Matka Guessing
Satta Matta Matka
Satta Batta